İŞTİGAL KONULARIMIZ

1-Yönetim Danışmanlık Organizasyon Hizmetleri Olarak;

1 ) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik. Kamu ve özel kesiminde gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelere yatırım danışmanlığı hariç olmak üzere her türlü iş merkezlerinde ticari konular işletmecilik konularında pazarlama finansman insan kaynakları ilgili konular muhasebe, ticari sınai, halkla ilişkiler iş geliştirme satın alma proje yönetim, beşeri münasebetler, reklam ve tanıtma, ticari ve sınai mevzuat özelleştirme dış pazarlama ihracat yönetimi Türkiye’nin ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları ve şirketlerle ilgili her türlü husus hakkında etüd araştırma ve danışmanlık yapmak.

2) Hizmet verdiği şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmaktır.

3) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

4) Konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü gerçek ve tüzel işletmelerin ister yemekli istenirse konaklama gibi toplantılarının organizasyonunu yapmak.

5) Konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

6) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, organizasyon işlerini yapmak, yaptırmak, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

7) Konusu ile ilgili olarak her türlü web tasarımlarını yapmak yaptırmak bununla ilgili olarak ortak almak veya ortak olmak.

8) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hukmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.

9) Her türlü gayrimenkul kiralamak, kiraya vermek ve bununla birlikte e ofis olarak da kiraya verebilir.

2-Bilişim Teknolojileri Pazarlama ile İlgili Olarak

1)Bilişim, iletişim, otomatik proses kontrol sistemleri ve mekatronik alanlarında her türlü ticari yazılım, donanım ve elektromekanik komponent ve ürün tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, uygulanması, bakımı ve güncelleştirilmesi hizmetleri, sistem analizi ve entegrasyonu hizmetlerini yapmak.

2) Bilişim, iletişim, kontrol sistemleri ve ve mekatronik alanlarında Ar-Ge çalışmalarında bulunmak. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şubeler açmak, üniversiteler ile işbirliğinde bulunmak.

3) Ar-Ge faaliyetleri neticesinde kurumsal firmaların ihtiyacına yönelik iş zekası ürünleri tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması, bakımı ve güncelleştirilmesi hizmetleri vermek. Konusu ile ilgili her türlü yazılımın ve donanımın  eğitimi ve teknik destek hizmetlerini vermek.

4) Şirketin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

5) Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar donanımlarının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faks ile bunlar gibi tüm bileşim sistemleri, endüstriyel, otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri verme internet üzerinden her türlü bilgi, ses, görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılı yapmak.

6) Konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü marka model bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı yazıcın çizici, iletici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz ve aksesuar donanım ünite parça, yedek parçaların imali, montajı, servisi dahili ve harici ticareti ile eğitimini vermek.

7) Konusunu gerçekleştirebilmek için ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurt içi ve yurt dışında data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

8) Konusu ile ilgili olarak veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, internet üzerinden yayınlamak, yayınlatmak.

9) Konusu ile ilgili olarak her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

10) Konusu ile ilgili olarak bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alım satımını, pazarlamasını, imalatını, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerinin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile  kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknoloji de imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem üniteler olarak alım satımını, ithalat ihracatını pazarlamasını yapmak.

11) Bilgisayar sistemlerinin kurulması için her türlü elektrik ve elektronik donanım imal ve montajını yapmak.

12) Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya kağıdı, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

13) Kamu özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, hazırlatmak, mühendislik, müşavirlik, eğitim destek ve servis hizmeti almak vermek.

14) Kurumsal işletmelere bilgi işlem, yazılım ve teknolojik bilgi gerektiren alanlarda ihtiyaç duydukları işgücü hizmetini kendine hizmet akti ile bağlı iş görenleri çalıştırarak temin etmek.

15)Teknik yardım, patent, know how, finans, imtiyaz, ihtira, beraat hakları ile telif hakları, marka ticaret ünvanı gibi hukuki hakları iktisap etmek.

16) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalardan her nevi yazılım, elektronik malzeme, bilgisayar malzemesi her nevi yazıcılar ve cihaz ve donanım ithal ihraç etmek, satın almak satmak veya bunları kiralamak, kiraya vermek.

17)Şirket amacını gerçekleştirebilmek için e ofis kiralamak ve kiraya vermek işlemini yapmak.

18) Şirket amaç ve konusu içine giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli bina, depo, nakil vasıtaları ile diğer menkul ve gayrimenkulleri kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak.

19) Devlet daire ve müesseseleriyle gerçek ve tüzel kişilerin her türlü artırma, eskitme ve ihalelere iştirak etmek ve bilimum taahhüt işlerini yapmak.

20) Şirket iç ve dış, kurum ve bankalardan, gerçek veya tüzel kişilerden alacağı krediler karşılığında gerektiğinde şirkete ait gayrimenkulleri karşılığında gerektiğinde şirkete ait gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir. Ayrıca şirket alacağı karşılığında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde  ipotek tesis ve tescil ettirebilir. Bu ipotekli gayrimenkuller üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

             3- Yapı İnşaat Sektörü İle İlgili Olarak

1)Konusu ile ilgili her nevi inşaat işlerini yapmak yurt içinde yurt içinde yurt dışında konutlar , sosyal konutlar, işyeri, okullar, işyerleri, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları, turistik tesisler, tünel, baraj ve sulama tesislerini inşaatını yapmak yaptırmak aldığı ihalelerde çalışmak üzere işçi götürmek.

2) Konusu ile ilgili olarak alüminyum plastik, ağaç doğrama ve malzemelerinin imalatını alım satımını pazarlamasını ithalat ihracatını yapabilir, yaptırabilir.

3) Konusu ile ilgili her türlü alüminyum, plastik, ağaç doğramalara takılmak üzere ısı ve ses yalıtımlı cam ve çift camları üretmek toptan ve perakende alım satımını pazarlamasını ithalat ihracatını yapabilir, yaptırabilir.

4) Konusu ile ilgili olarak daire ve kat karşılığı arsa, araziler almak aldığı arsalar araziler üzerine  bina inşa etmek.

5) Konusu ile ilgili olarak 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun hükümleri gereğince kat ittifaklarını kurmak, bozmak, yeniden tesise etmek, dilediği kişi ve kuruluşlara satmak ve sattıkları adına tapuda tescil ettirmek.

6) Konusu gerçekleştirmek için arsa arazi ve bina emlaklarının satımını yapmak buna bağlı olarak komisyon almak, vermek, bedellerini ödemek, satış bedelleri üzerinden alacağı kaldığı taktirde şirket lehine borç teminat ve ipoteklerini vaz etmek, vaz edilen ipotekleri fek etmek satın aldığı gayri menkuller için borcu kaldığı taktirde üçüncü kişi ve kuruluşlar lehine borç ve teminat ipotekleri vermek.

7) Konusu ile ilgili olarak arsa, arazi, bina emlaklarını yıkmak cins tahsisinde bulunmak, arsa ve arazilerin tevhit ve ifrazını yapmak, mevzi imar planlarını yapmak, yaptırmak, gerekli plan ve projelere göre yola terk işlemlerini yapmak, yaptırmak.

8) Konusu ile ilgili kendisine veya üçüncü kişilere tüzel kişiliklerinin doğmuş veya doğacak borçlarının tamamen kendi gayrimenkullerini üzerinden rehin vermeye, menkul rehini, emtia rehini tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

9) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için Türkiye veya yabancı banka veya finans kuruluşlarından kredi almak, borçlanmak, şirketin menkul veya gayrimenkul mal varlığı üzerinden rehin, ipotek veya benzeri aynı haklar tesis etmek ya da takyit etmek ya da banka veya başka finans sağlayan kuruluşların alacaklarına karşılık olarak sahibi bulunduğu her türlü nakil vasıtaları, deniz araçları, menkul veya gayrimenkuller veya banka veya finans kuruluşlarının talep edebileceği her nevi finans kuruluşlarının talep edebileceği her nevi yasal teminatı göstermek kefalet veya garanti sözleşmeleri akdetmek, genel kredi sözleşmelerini kefil, veya garantör sıfatıyla imzalamak, ticari işletme rehi akdetmek, kefil veya garanti veren sıfatıyla kredi müesseselerine karşı taahhüt altına girmek, yasaların izin verdiği çerçevede diğer şirketlerden teminat, kefalet, garanti kabul etmek.

10) Konusu gerçekleştirmek için her türlü karar, deniz, hava nakil araçlarını alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu adı geçen nakil araçlarını alabilir, için her türlü kredi veren banka veya diğer finans kurumlarının kredi alabilir, aldırtabilir, krediler için gerektiğinde teminatlar verebilir, alabilir veya aldırtabilir.

11) Turizm alan ve merkezlerinde iç ve dış turizme hizmet veren her türlü müstakil ve iştirak halinde, keza yurt dışı iştiraklerde turistik amaca yönelik her türlü otel, motel, kamping, tatil köyü, günü birlik tatil yeri, yat, liman, yat işletmeciliği, pansiyon, kaplıcalar, sağlık turizm tesisleri, lokanta vb. yeme içme tesisleri, restoran, sportif tesisler, dinlenme, konaklama tesisleri, plaj, sahil siteleri, yüzme havuzu, diskotek, gece kulübü vb eğlence yerleri her türlü turistik tesisler inşa etmek, inşasını taahhüt etmek, kurulu tesisleri almak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, işletmek.

12) Konusu ile ilgili turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, organizasyon ve acenteliği hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

13) Turizmle ilgili olarak bakanlıktan izin aldıktan sonra devlet ormanlarından faydalanır buralarda tesisler kurabilir, işletebilir.